Caroline Villevoye

Functie

Adviseur - logopedist

Bio

Het zo goed mogelijk signaleren van problemen rond de spraak en taalontwikkeling van jonge kinderen en het adviseren van ouders en leerkrachten/leidsters hierin. Om op deze manier te zorgen dat het kind zo goed mogelijk wordt begeleidt in zijn/haar problematiek.

Nevenexpertise

Meertaligheid, Eet en drinkproblematiek, Mondmotoriek, Stotteren, Stem

Opleiding

HBO Logopedie

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Pompoenweg 3
2321 DK Leiden
079 329 56 00
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Logopedie / Spraak-taalontwikkeling
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Woordenschat
 • Referentieniveaus taal
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Taal / dyslexie
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Beginnende geletterdheid
 • meer
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Pedagogisch medewerker
 • Schoolleiding
 • Leerling
 • Ouder / verzorger
 • meer