Conny Bodin-Baarends

Download vcard
of bel

0252 50 46 01

Functie

Adviseur

Bio

Promotieonderzoek Universiteit van Amsterdam, sinds 1995 onderwijsadvieseur.

Aan de slag gaan met leerkrachten, ouders en kinderen, zodat zij met meer kennis, inzicht of inspiratie verder kunnen werken aan  het bereiken van hun (onderwijs)doelen.

Nevenexpertise

Kijk!

Opleiding

Onderwijskunde en onderwijspsychologie

Contact


Lisse

Lisse
0252 50 46 01
c.bodin@onderwijsdadvies.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lorentzkade 15a
2313 GB Leiden
071 516 4700
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Utrecht
 • Noord-Holland
 • Specialisme
 • Referentieniveaus rekenen
 • Toetsing / Analyse
 • Beginnende gecijferdheid
 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Verbanden
 • 1-zorgroute
 • Leerlingvolgsysteem
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Meten en meetkunde
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Rekenen / dyscalculie
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • meer
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
 • Ouder / verzorger
 • Leerling