Martine Blonk

Download vcard
of bel

0342-425450

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Voor haar werkzaamheden bij Driestar Educatief heeft Martine gewerkt in het basisonderwijs als groepsleerkracht, intern begeleider en coach in de onderbouw. Martine is getrouwd en moeder van drie kinderen in de leeftijd van 3 t/m 10 jaar.

Opleidingen: Pabo Intern begeleider SVIB Onderwijswerkplaats

Martine werkt als onderwijsadviseur bij Driestar Educatief. Zij richt zich in de begeleiding met name op het jonge kind.

Haar taken richten zich met name op: -       Invoering Leerlingvolgsysteem KIJK! -       Klassenmanagement in de onderbouw ondersteunen. -       Trajecten rond hoogbegaafdheid. -       Coaching van leerkrachten. -       Opzetten van thema’s in groep ¾. -       Trajecten rond Kleuterwiskunde. Momenteel volgt Martine een opleiding over hoogbegaafdheid bij Fontys Hogeschool Utrecht. Binnen Driestar Educatief maakt Martine deel uit van een aantal werkgroepen:

  • Expertise en intervisiegroep Jonge Kind.
  • Werkgroep Leerlijnen.
  • Werkgroep Hoogbegaafdheid.
  • Werkgroep Rekenen groep 3/4.

Contact


Barneveld

Baron van Nagellstraat 136
3771 LL Barneveld
0342-425450
m.blonk@driestar-educatief.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182-540333
info@driestar-educatief.nl

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk