Matthieu Gelissen

Download vcard
of bel

070-4482829

06-23813791

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

“Leren is een werkwoord” is mijn uitgangspunt. Leren is de basis voor het ontwikkelen van de capaciteiten van zowel de kinderen als die van de leerkrachten. Het begeleiden van een traject waarin leerkrachten geïnspireerd, gezamenlijk op zoek gaan naar de beste instructie- en verwerkingsstrategieën voor hun kinderen is daarin het belangrijkste. Het is de basis voor excellent onderwijs en dat is wat goede resultaten oplevert. Het zorgt voor een positief gerichte professionele ontwikkeling bij de leerkrachten waardoor er een echte Lerende Organisatie ontstaat.

Nevenexpertise

Beeldend kunstenaar, specialisme in: schilderen, keramiek en Japanse Raku stokktechnieken.

Opleiding

 • Eerstegraads opleiding Beeldende vorming, Academie voor Beeldende Kunsten.
 • Tweedegraads opleiding Beeldende vorming, Nuts Academie.
 • Derdegraadsopleiding Beeldende Vorming,Pabo.
 • Onderwijzer, Haagse Katholieke Pabo.

Professionalisering

 • Professionele Leergemeenschappen in Phoenix, Arizona, V.S.
 • Opleiding Marzano-expert “Wat Werkt”.
 • Leergang conflictcoaching, School voor Coaching.
 • Verdiepingtraining teamcoach "Lastige Teams", School voor Coaching.
 • Teamcoaching in het Onderwijs, School voor Coaching. 
 • Begeleiden van Intervisiegroepen, Associatie voor Coaching.
 • Personal Coaching, Associatie voor Coaching.
 • SVIB, Fontys Hogescholen.                    
 • NLP, SON opleidingen.        
 • Intern Begeleider.

070-4482829

m.gelissen@hco.nl

06-23813791

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Management
 • Groepsplannen
 • Personeel & Organisatie
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Leerlingvolgsysteem
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Toetsing / Analyse
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht