Wim ten Brink

Download vcard
of bel

0182 55 64 75

Functie

Onderwijsadviseur - Orthopedagoog

Bio

Leerkracht, ambulant begeleider SBO, directeur Bao, directeur SBO, voorzitter PCL, coördinator SWV.

Leerstoornissen: lezen, spellen, rekenen, ontwikkelen van orthodidactisch materiaal t.a.v. lezen, spellen en rekenen

Opleiding

Pabo

Moa

Mob

Speciale pedagogiek, leerstoornissen

Contact


Gouda

Gouda
0182 55 64 75
w.tenbrink@onderwijsadvies.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Pompoenweg 3
2321 DK Leiden
079 329 56 00
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Taal / dyslexie
 • Doorlopende leerlijnen
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Rekenen / dyscalculie
 • meer
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Leerling