Brenda van de Fliert

Download vcard
of bel

06-23170405

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

 1. Als onderwijsadviseur vind ik de koppeling naar de dagelijkse praktijk van groot belang. Bruikbare, toepasbare kennis en vaardigheden, daar moet men direct mee aan de slag kunnen. Ervaring als leerkracht, docent aan de PABO en onderwijskundige helpen mij daarbij. Ik geloof stellig in het vergroten van vakkennis van het management en team.
  Reflectie op (eigen) functioneren van mensen uit en rondom het onderwijs zal zeker leiden tot kwalitatief goed en uitdagend onderwijs voor onze kinderen.
  Wetenschap en techniek, een van mijn expertises, is vandaag de dag een punt van groot belang en soms van zorg in de onderwijspraktijk. Daar kan aan gewerkt worden!

Nevenexpertise

Projectleider Haags Technologie Festival (onder andere FIRST LEGO LEAGUE).

Opleiding

 • Pabo, Marnix Academie te Utrecht.
 • Doctoraal Onderwijskunde, Specialisatie organiseren van onderwijs, opleiding en ontwikkeling, Universiteit van Utrecht.
  Daarbij horende cursussen: "Management en organisatie in onderwijs en opleiding" en "Ontwerpen van leersituaties, begeleiding van professionaliseringstrajecten en personeelsontwikkelingsstrategieën".

Professionalisering

 • Registratietraject Lerarenopleiders van de Stichting Register Lerarenopleiders (SRLo) in samenwerking met de Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON).
 • Basisopleiding ondewijsadviseur Module 3 (opbrengstgericht werken, verandermanagement en Wat werkt in schoolorganisaties?), EDventure.
 • Singapore rekenprofessional.
 • Opleiding Coöperatief Leren en Meervoudige Intelligentie.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden
 • Referentieniveaus rekenen
 • Beginnende gecijferdheid
 • Techniekonderwijs
 • Wereldoriëntatie
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Opleiden & professionaliseren
 • Management
 • Personeel & Organisatie
 • Brede school
 • Getallen
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Leerkracht
 • Ouder / verzorger
 • Schoolbestuur
 • Vakleerkracht
 • meer