Denice Danielse

Download vcard
of bel

0631643681

Functie

Adviseur

Bio

“Vertrouwen hebben in de competentie van de ander!”  Dat is de basis van waaruit ik wil werken. Vanuit deze sterke overtuiging wil ik samenwerken met teams en leraren aan hun verdere ontwikkeling.  Mijn persoonlijke ervaring, in de praktijk van zowel basis als speciaal basisonderwijs is voor mij een rijke bron om mee te denken over constructieve en concrete oplossingen voor problemen. Kennis en  producten, binnen Bazalt en RPCZ beschikbaar, zijn een andere  bron waaruit  ik kan putten om vaardigheden van leraren te vergroten. Steeds met het doel het onderwijs aan kinderen beter, meer werkbaar en vooral leuker te maken. Het wordt  echt een  feestje als ons dat lukt en leraren geïnspireerd weer verder gaan.

Opleiding

 • Pabo;
 • Directeur Primair Onderwijs
 • Leefstijl;
 • Communicatie en Veiligheid bij Ongewenst Gedrag;
 • Implementatie van leerlijnen in het speciaal onderwijs voor externe begeleiders; 
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering;
 • Werken aan verantwoordelijk gedrag;
 • Coöperatieve Leerstrategieën;
 • Marzano: Focus op professie;
 • Veranderkunde

Professionalisering

 • Begeleider Scan Gedragsmanagement;
 • Werken aan Verantwoordelijk Gedrag;
 • Verandermanagement ( De Kaluwé)

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Edisonweg 2
4382 NW Vlissingen
011 848 0800
info@rpcz.nl

Postadres

Postbus 351
4380 AJ Vlissingen
011 848 0800
info@rpcz.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Noord-Brabant
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Pesten
 • Schoolontwikkeling
 • Sociale competentie
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Gedragsproblemen
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • VMBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht