Jan Ennik

Functie

Adviseur

Bio

Jan is een verbinder met uitgebreide onderwijskundige en bestuurlijke ervaring en heeft een breed ontwikkelde kijk op leidinggeven en coachen van teams en individuen opgebouwd. Betrokken, geïnteresseerd, op de juiste momenten confronterend en met veel kennis en ervaring in veranderingsprocessen brengt hij individuen en organisaties in beweging. Jan werkt voor onderwijs, profit- en nonprofit- organisaties.

Jan is momenteel veelvuldig actief om scholen en schoolbesturen te adviseren om de gevolgen van dalende leerlingenaantallen op te vangen. Als (regionale) procesbegeleider zorgt hij ervoor dat samenwerking tot stand komt tussen belanghebbende partijen. Met als resultaat: een meerjarig en gezamenlijk gedragen plan voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio. Zijn kwaliteiten daarbij: gemakkelijke contacten kunnen leggen, vertrouwen kunnen winnen, weten wat de noodzakelijke processen zijn, goed overzicht van het krachtenveld, gevoel voor belangen en gevoeligheden, diplomatiek én vasthoudend. 

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Edisonweg 2
4382 NW Vlissingen
011 848 0800
info@rpcz.nl

Postadres

Postbus 351
4380 AJ Vlissingen
011 848 0800
info@rpcz.nl

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Noord-Brabant
  • Zeeland
  • Zuid-Holland