Liesbeth van Waas

Download vcard
of bel

06-21822696

Functie

Trainer/Adviseur

Bio

Kinderen álle kansen bieden zich optimaal te ontwikkelen. Daar gaat het mijns inziens om. Met directies, intern begeleiders en leraren ga ik hierover graag in gesprek. Afstemmen hoe dat in hun specifieke schoolsituatie het beste gerealiseerd kan worden en wat ieders specifieke rol daarin is, is dan ons doel. Mijn eigen ervaringen als leerkracht, intern begeleider en schoolleider komen dan goed van pas. Ten grondslag aan mijn werk als coach en adviseur van directies en onderwijskundig begeleiders liggen steeds de onderzoeksgegevens van Marzano. Werken vanuit heldere doelen naar concreet handelen in de klas is mijn uitgangspunt.

Opleiding

 • Leraar Basisonderwijs;
 •  Opleiding Intern Begeleider;
 • Veranderkunde (de Caluwé);
 • KaganTrainersopleiding Coöperatief leren en meervoudige Intelligentie. Trainersopleiding momentcoaching

Professionalisering

 • KIJK! expert
 • Trainer en Coach Coöperatief Leren
 • Taalspecialist.
 • Trainingen:Resultaat gericht communiceren,
 • HGW voor directies,
 • Oplossingsgericht coachen,
 • Accountmanagement, Financiëel management,
 • Profilering en imago

 

Contact onderwijsadviesbureau
Postadres

Postbus 21778
3001 AT Rotterdam
088 5570570
info@bazalt.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Management
 • Beginnende geletterdheid
 • Woordenschat
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Toetsing / Analyse
 • Groepsplannen
 • Leesvaardigheid
 • Personeel & Organisatie
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur