Lindie de Bont

Download vcard
of bel

06 1824087

Functie

Adviseur

Bio

Scholen, directies en leraren helpen verder te komen in de door  hun gewenste ontwikkeling ervaar ik als de essentie van mijn werk als trainer en coach en adviseur bij RPCZ. Wanneer dat lukt geniet ik. Mijn werkzaamheden zijn op dit moment inhoudelijk vooral gericht op -   Rekenen, HGW, Early Bird, Nt2, Klassenmanagement, Schoolondersteuningsprofiel. Als adviseur help ik scholen bij hun onderwijskundige vraagstukken. Andere werkzaamheden, waar ik veel inspiratie uit haal én zelf ook veel van leer, zijn naast het trainen van lerarenteams, het mee helpen ontwerpen en ontwikkelen van lesmateriaal voor de educatieve uitgeverij  van Bazalt.

Opleiding

 • Pabo, HKP
 • Rekenspecialist (Edventure)
 • Trainingen op het gebied van HGW, Early Bird
 • Coöperatieve leerstrategieën 
 • Singapore rekenen  

 

Professionalisering

 • HGW
 • Early Bird
 • Rekenspecialist
 • Schoolondersteuningsprofiel
 • Singapore rekenen
 • Teamcoaching

Contact


06 1824087
ldebont@rpcz.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Edisonweg 2
4382 NW Vlissingen
011 848 0800
info@rpcz.nl

Postadres

Postbus 351
4380 AJ Vlissingen
011 848 0800
info@rpcz.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Noord-Brabant
 • Specialisme
 • Verhoudingen
 • Verbanden
 • Referentieniveaus rekenen
 • Beginnende gecijferdheid
 • Toetsing / Analyse
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Moderne Vreemde Talen (MVT)
 • Getallen
 • Schoolontwikkeling
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Meten en meetkunde
 • Rekenen / dyscalculie
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • 1-zorgroute
 • Opleiden & professionaliseren
 • Management
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht