Jo van Gelder

Download vcard
of bel

06 523 639 27

Functie

Consulent taalstimulering / Logopedist

Bio

Geef kinderen de ruimte en ze laten je de sterren zien

Het is de taak van elke professional die met kinderen werkt om elk kind vanuit zijn/haar eigen ontwikkelkracht te laten schitteren. Mijn persoonlijke uitdaging is om in elk individueel kind het beste naar boven te halen. De eerste 6 levensjaren ontwikkelt het kinderbrein zich het meest. Het is dus van cruciaal belang dat in deze relatief korte periode kinderen de beste ontwikkelingskansen moeten krijgen. Ik wil als logopedist en adviseur jonge kind het beste uit mezelf halen om hier een bijdrage aan te leveren. Ik kan dit echter niet alleen. Ouders, pedagogisch medewerkers, peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten betrek ik intensief om voor elk kind maximale ontwikkelingskansen te scheppen.

Mijn taak is het vroegtijdig onderkennen van spraak-taalmoeilijkheden bij jonge kinderen opdat zij later een gedegen basis hebben om zich als individu verder te ontwikkelen. Daarnaast let ik ook op diverse factoren die de spraak-taalontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals slecht horen, onduidelijk spreken, onvloeiend spreken, mondgedrag als duimen en langdurig speengebruik. Dat doe ik door te kijken naar kinderen in al hun ontwikkelingsaspecten (meervoudige intelligentie). Daarnaast ben ik ook actief als adviseur VVE. Binnen deze functie verzorg ik scholing en coaching van professionals die werkzaam zijn in de voor- en vroegschool. Niet alleen de speelleeromgeving binnen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen maar net zo belangrijk is de buitenspeelleeromgeving. Ik begeleid instellingen bij het plannen en aanleggen van natuurlijke speelplaatsen.

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Wylrehofweg 11
5912 PM Venlo
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Postadres

Postbus 829
5900 AV Venlo
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Filiaal

Amerikalaan 70E
6199 AE Maastricht-Airport
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Filiaal

Cacaokade 1
5705 LA Helmond
077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Specialisme
 • Logopedie
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Taal / dyslexie
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Ouder / verzorger
 • Pedagogisch medewerker