Het ondersteuningsprofiel passend onderwijs als ontwikkelingsinstrument

Type

Adviestraject

Beschrijving

Met de invoering van de wetgeving Passend onderwijs zijn scholen verplicht per 1 augustus 2014  hun ondersteuningsprofiel vast te stellen.

Het modulair aanbod van BCO en O2 Onderwijsadvies stelt scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in staat, om in samenhang het profiel en het ondersteuningsplan op verantwoorde wijze op te stellen. Dit aanbod is vormgegeven rondom een instrument dat voldoet aan de de eisen die het Referentiekader passend onderwijs stelt. Naast een instument wordt er ook gebruik gemaakt van audits. Er wordt aangesloten bij de kwaliteitscyclus die de school, het bestuur en of het samenwerkingsverbamd al heeft.

Zowel individuele scholen als besturen en samenwerkingsverbanden kunnen met het instrument aan de slag.

Opbrengsten

 1. U ontwikkelt beleid voor basis en extra ondersteuning op het gebied van de leerlingenzorg
 2. U voldoet hiermee aan de wettelijke eisen en de verantwoordingsplicht die u heeft
 3. U heeft een profiel dat geschikt is voor afestemming binnen het samenwerkingsverband

Indien u dit aanbod inzet op bestuursniveau en/of samenwerkingsniveau krijgt u analyses en overzichten van de scholen, waarin het beeld van de gerealiseerde basisondersteuning transparant wordt.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Specialisme
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Schoolontwikkeling
 • Werkproces(sen)
 • Vergaderen met het team
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Een onderwijszorgprofiel opstellen
 • Planmatig werken
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolbestuur
Recensies