Hoogbegaafdheid

Beschrijving

Het kan zijn dat een leerling zo ver voor loopt op zijn groepsgenootjes, dat de vraag naar voren komt hoe hiermee om te gaan en of versnellen een optie is. Het komt ook voor dat een leerling zeer goede prestaties levert op allerlei toetsen, maar in sociaal opzicht een achterstand lijkt te hebben: hij kan bijvoorbeeld niet goed samenwerken of zij valt buiten de groep. Verder kan een hoogbegaafde leerling kampen met gevoelens van onzekerheid, doordat hij niet weet of begrijpt dat andere kinderen anders in elkaar zitten dan hijzelf. Het is aan leerkrachten om in dit soort situaties zo goed mogelijk te handelen.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Opleiden & professionaliseren
  • Schoolontwikkeling
  • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
  • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
Recensies