Kwaliteitszorg in school

Beschrijving

 wilt op uw school met de beschikbare middelen (verder) gestalte geven aan kwaliteitszorg. U wilt daarbij dat de persoonlijke professionele ontwikkeling en de schoolontwikkeling hand in hand gaan (Integraal Personeelsbeleid, IPB), temeer omdat de inspectie een integrale benadering van schoolbeleid ziet als een zeer belangrijke succesfactor voor kwaliteitsbeleid.

U vwilt weten hoe u uw huidige systeem voor kwaliteitszorg (bijvoorbeeld WMK-PO) daarvoor optimaal kunt inzetten of u wilt advies bij de keuze voor een bepaald systeem voor kwaliteitszorg. U wilt dit alles realiseren in het kader van bezig zijn met mensen en manieren in plaats van zaken en papieren.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Management
  • Personeel & Organisatie
  • Schoolontwikkeling
Recensies