Bestuursondersteuning

Beschrijving

Het is van belang dat bestuurders en managers hun eigen verantwoordelijkheden kennen en beheersen. Het bestuur stelt de kaders vast voor beleid en ziet erop toe dat uitgevoerd beleid past binnen deze kaders. De identiteit van de school is daarbij maatgevend. Het management geeft leiding over de uitvoering van dit beleid. Om dit te realiseren zijn verschillende bestuursconcepten mogelijk, die voor verschillende omgevingen en in verschillende ontwikkelstadia van de organisatie adequaat kunnen zijn.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Management
  • Schoolontwikkeling
Recensies