Taakspel voor kleuters

Beschrijving

Er is een speciale versie van Taakspel voor kleuters dat is gebaseerd op dezelfde principes als Taakspel voor groep 3 t/m 8. Taakspel voor kleuters is een teamspel dat de leerkracht met de leerlingen speelt tijdens de reguliere lessen, zoals tijdens de kring of tijdens het werken aan de tafel of in de hoeken.

Uw resultaat
De leerlingen leren met Taakspel, op een speelse manier om zich beter aan klassenregels te houden. Hierdoor vermindert onrustig en storend gedrag en neemt het taakgerichte gedrag toe. Bovendien leidt op een prettige manier met elkaar omgaan tot een beter klimaat in de klas.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
 • Specialisme
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
Recensies