Kiezen en invoeren van een reken-wiskundemethode

Type

Adviestraject

Beschrijving

Met scholen die een reken-wiskundemethode willen kiezen en/of invoeren wordt een traject op maat ontworpen. Daarin kunnen onder andere de volgende elementen worden opgenomen:
- oriëntatiebijeenkomst (recente ontwikkelingen, keuzeproces, wat is er op de markt)
- ondersteuning bij het in kaart brengen van de wensen van het team
- presentatie van één of meer methodes
- ondersteuning van een rekenwerkgroep
- bijeenkomst over leerlijnen in de gekozen methode
- ondersteuning bij het in kaart brengen en aanpakken van knelpunten
- coachingsprekken en groepsbezoeken.

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Schoolontwikkeling
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
  • Schoolleiding
Recensies