ERWD en ouders

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

De invloed van ouders op de rekenprestaties van kinderen in de basisschoolleeftijd is groot. Tijdens een workshop wordt ingegaan op de mogelijkheden om ouders te betrekken bij het rekenonderwijs van hun kinderen. Er wordt zowel ingegaan op activiteiten voor ouders van kinderen die voldoende presteren als op activiteiten voor ouders van kinderen die problemen ondervinden bij het leren rekenen. Deze workshop is zeer geschikt voor scholen die bezig zijn met het invoeren van het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie.

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Educatief Partnerschap school & ouders
  • Rekenen / dyscalculie
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
  • Schoolleiding
Recensies