Ontwikkelingsgericht Onderwijs voor groep 1 - 2

Beschrijving

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) is een onderwijsvisie. Deze visie neemt de ontwikkeling van kinderen als uitgangspunt voor het onderwijs. Het ontwerpen en organiseren van betekenisvolle spel- en speel/leeractiviteiten die aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling vna het kind staat centraal. OA adviseert en ondersteunt teams die zich herkennen in deze visie en het concept ontwikkelingsgericht werken willen inpassen op een praktische manier.

Uw resultaat
Een gedragen en expliciete onderwijsv isie op jonge kinderen.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Handelingsgericht werken (HGW)
  • Sector(en)
  • VVE / Jonge kind
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Vakleerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies