Routines gecijferdheid groepen 1-2: tussendoelen gecijferdheid

Beschrijving

Leerkrachten in de groepen 1-2 kunnen gebruikmaken van zgn. routines gecijferdheid. Soms gebeurt dit vanuit een programma (als Schatkist, Kleuterplein of KO). Wanneer er zonder programma in de kleutergroepen gewerkt wordt, bieden deze Routines veel houvast: nl. een compleet overzicht van de tussendoelen. U gaat aan de slag met achtergrondinformatie, diverse rekenroutines met het accent op spelend en onderzoekend rekenen, diverse werkvormen en u kunt zelf materiaal maken.

Uw resultaat
Inzcht hebben in de tussendoelen gecijferdheid met gebruikmaking van Routines voor een optimaal beredeneerd aanbod.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Beginnende gecijferdheid
  • Sector(en)
  • VVE / Jonge kind
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Vakleerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies