Resultaten in het voortgezet lezen verbeteren

Type

Adviestraject

Beschrijving

Waaruit bestaat het voortgezet lezen? Wat is de inhoud, hoe leer ik de kinderen rechtstreeks de nodige vaardigheden? Welke rol spelen methoden daarbij en hoe kan ik deze optimaal inzetten? Door over meer didactische kennis te beschikken en de bestaande methoden en lesvormen doelmatiger in te zetten gaan uw resultaten vooruit.

Voorgezet lezen in groep 4 tot en met 8 bestaat uit drie componenten:
• begrijpend lezen (met een methode)
• technisch lezen (met een methode)
• vrij lezen

Scholen zien soms dat een of meer van deze componenten onvoldoende resultaat opleveren. De vraag is dan hoe dat duurzaam verbeterd kan worden. Als het om meerdere componenten gaat kan niet alles tegelijk. Het is dan beter om uit te gaan van een meerjarenplan. Bij de verbetering van de resultaten spelen verschillende zaken een rol, zoals het opfrissen, vernieuwen en verstevigen van de vakkennis. Het kritisch kijken naar de huidige lessen en deze waar nodig aanpassen of helemaal vernieuwen. Een nieuwe methode kiezen en invoeren kan nodig blijken. Maar heel veel zinvolle verbeteringen zijn ook mogelijk door de huidige lessen en methoden beter en doeltreffender te leren gebruiken.

Uw resultaat
Een of meer componenten van het voortgezet leesonderwijs worden vernieuwd waardoor de resultaten verbeteren.

Voor wie?
Voor schoolteams, met name de leerkrachten in de groepen 4 tot en met 8.

Hoe wordt het voortgezet lezen verbeterd?
Er wordt begonnen met een analyse van de huidige resultaten, de beginsituatie. Dat leidt tot een plan om een of meer componenten te gaan verbeteren. Dit plan wordt uitgewerkt tot een traject waarin professionalisering een rol speelt. Daarnaast veranderingen in de dagelijkse lespraktijk. Natuurlijk is dit een plan dat op maat wordt gemaakt, dat precies aansluit bij de mogelijkheden en de behoeften van de school.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Taalverzorging en taalbeschouwing
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Vakleerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies