Kijk! Leerlingregistratie- en observatiesysteem

Beschrijving

KIJK! Is het unieke observatie- en registratiesysteem van Bazalt. Met KIJK! volgt en registreert u op een eenvoudige manier stap voor stap de ontwikkeling van kinderen. U weet precies hoe ver de kinderen zijn in hun ontwikkeling en speelt daar handig op in met de handelingsgerichte tips en activiteiten van KIJK!. Zo biedt u elk kind nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en krijgt u zelf een ‘brede kijk’ op de ontwikkeling van kinderen.
KIJK! gebruikt u naast uw huidige administratieprogramma en kunt u voor verschillende doeleinden gebruiken: volgen, signaleren, als hulpmiddel bij het voeren van gesprekken en Handelingsgericht Werken. Op basis van de ontwikkelingsgegevens de kunt u de onderwijsbehoeften van kinderen/ leerlingen bepalen en een passend aanbod opstellen om gericht met kinderen aan de slag te gaan en de juiste stimulans en activiteiten te bieden. Het vertrekpunt is dus de ontwikkeling van het kind en niet een vaststaand activiteitenaanbod.
KIJK! loopt hierin bovendien gelijk met de werkwijze voor Handelingsgericht Werken.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Zeeland
  • Specialisme
  • Leerlingvolgsysteem
Recensies