Begrijpend lezen binnen de zaakvakken

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Beschrijving

Veel leerlingen hebben moeite om grip te krijgen op informatieve teksten, wat niet alleen binnen begrijpend lezen, maar ook bij bijvoorbeeld biologie, geschiedenis en aardrijkskunde problemen kan opleveren. Het niveau van begrijpend lezen waarover kinderen aan het eind van de basisschool beschikken, bepaalt voor een belangrijk deel hun keuze voor en hun succes in het voortgezet onderwijs.
Begrijpend lezen is meer dan het beheersen van een vaardigheid. Het is de sleutel tot het kunnen verwerken van de kennis die in boeken, kranten, tijdschriften en op het internet is vastgelegd. Wanneer kinderen in staat zijn begrijpend te lezen, kunnen ze steeds beter en sneller zelf kennis vergaren, wat niet alleen belangrijk is op school maar wat ook hun maatschappelijk succes positief zal beïnvloeden.

Wanneer u na de introductiebijeenkomst behoefte heeft aan meer ondersteuning kijken we samen welke vorm van dienstverlening het best passend is bij uw situatie.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Zeeland
  • Zuid-Holland
  • Specialisme
  • Taalverzorging en taalbeschouwing
  • Leesvaardigheid
Recensies