Taalaudit

Beschrijving

Voor wie?
Voor directies en zorgteams.

Inhoud
Doel van een Taalaudit is te komen tot een analyse van het taalonderwijs op uw school. Nadat u gegevens hebt verzameld over de werkwijze, methodegebruik, didactiek, methodiek, resultaten en zorgverlening, vindt een gesprek plaats over deze gegevens. De adviseur analyseert de gegevens en maakt een verslag met sterke punten en aandachtspunten voor het onderwijs in taal en lezen. In een tweede gesprek wordt de analyse met uw school besproken door de adviseur, waarbij verbeterpunten geconcretiseerd worden.

Uw resultaat
U hebt een goed inzicht in de sterktes en zwaktes van het taal- en leesonderwijs bij u op school en een concreet plan met verbeteracties.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Taalverzorging en taalbeschouwing
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Schoolleiding
Recensies