Rekenaudit

Beschrijving

Doel van een Rekenaudit is te komen tot een analyse van het rekenonderwijs op uw school. Nadat uw school gegevens heeft verzameld over de werkwijze, methodegebruik, didactiek, methodiek, resultaten en zorgverlening, vindt een gesprek plaats over deze gegevens. De adviseur analyseert de gegevens en maakt een verslag met sterke punten en aandachtspunten voor het rekenonderwijs.
In een tweede gesprek wordt de analyse met uw school besproken door de adviseur, waarbij verbeterpunten geconcretiseerd worden.

Uw resultaat
U hebt goed inzicht in de sterktes en zwaktes van het rekenonderwijs bij u op school en een concreet plan met verbeteracties.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Referentieniveaus rekenen
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Intern begeleider / remedial teacher
  • Schoolleiding
  • Schoolbestuur
Recensies