Rekencoach Singapore Rekenen

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Beschrijving

In deze opleiding worden verschillende aspecten van het rekenonderwijs verder uitgediept. De opleiding spitst zich toe op de Singapore aanpak, maar neemt ook de opbouw van het rekenonderwijs in het algemeen mee. In de opleiding is ruim aandacht voor het opzetten van het invoeringstraject en het coachen van collega’s. Het gebruik van de methode Rekenwonders komt ook aan de orde. Het gaat hierbij echter meer om didactiek, leerlijnen en de opzet van de rekenlessen dan om de methode zelf.
Thema’s in de opleiding zijn:
de leerlijnen;
getalbegrip en getalspositie als een van de pijlers van de Singapore didactiek;
werken met het strookmodel en andere denkstrategieën;
de functie van de opbouw Concreet – Pictoraal – Abstract;
het gebruik van Coöperatieve Leerstrategieën bij rekenen.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Zeeland
  • Zuid-Holland
  • Specialisme
  • Referentieniveaus rekenen
Recensies