Van toetsen naar handelen met rekenen

Beschrijving

Het afnemen van de citotoetsen is een routineklus. Maar gebruikt u de citotoetsen ook zodanig dat het uw handelen in de klas verandert?
In de training leert u hoe de citotoets is opgebouwd, wat leerlingen moeten kennen en kunnen per leerjaar (a.d.v. de referentieniveaus) en hoe u op basis van de toetsanalyse en een diagnostisch gesprek het handelen in de klas kunt aanpassen.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Opleiden & professionaliseren
  • Referentieniveaus rekenen
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies