Meertaligheid

Prijs

op aanvraag

Beschrijving

Overeenkomsten en verschillen tussen eentalige en meertalige ontwikkeling Stadia 2e taalverwerving Benodigdheden voor goed advies aan ouders Werken met een tolk Wat te doen bij twijfels? Taalaanbod aan meertalige kinderen.

Uw resultaat
Deelnemer heeft inzicht in: - recente kennis inzake meertaligheid en taalontwikkeling, - advisering aan ouders van meertalige kinderen - omgang met meertalige kinderen (taalaanbod).

Opbrengsten

 • Visie: Door middel van teamtrainingen ontstaat er uniformiteit in het beleid van de school met betrekking tot  meertaligheid.
 • KennisU krijgt theoretische achtergrondinformatie over meertalige (taal)ontwikkeling. Ook ontwikkelt u vaardigheden over hoe deze kinderen binnen het onderwijsprogramma begeleid kunnen worden.
 • Inzicht: Stagnerende ouder- en kindfactoren worden in kaart gebracht.
 • OuderbetrokkenheidOndersteuning van meertalige ouders middels ouderbijeenkomsten. 

Meer informatie
Extra informatie
 • Specialisme
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies