Kleuters: getallen en getalbegrip

Beschrijving

Kent u het ijsbergmodel? Dan weet u hoe belangrijk een goede basis is voor de rekenontwikkeling. Die start al bij kleuters, onder andere door het werken met getallen en getalbegrip. Tijdens de workshop wordt u bekend gemaakt met de belangrijkste vaardigheden die peuters en de kleuters in groep 1 en 2 eigen moeten maken op het gebied van tellen en getalbegrip. Hiervoor zal een stukje theorie doorgenomen worden, ondersteund met video-materiaal. Daarnaast gaat u direct aan de slag met een aantal activiteiten die u kunt uitvoeren om het tellen en getalbegrip van kleuters in kaart te brengen. Er zal met name stilgestaan worden bij het peilen van getalbegrip bij jonge kinderen (Als kleuters leren tellen, CPS/SLO).

Uw resultaat
• Kennis van de tussen- en einddoelen op het gebied van tellen en getalbegrip. • Het verschil weten tussen peilen en toetsen. • Ideeën en handvatten om getalbegrip bij jonge kinderen te peilen via rekenspellen en passende interventies.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Beginnende gecijferdheid
  • Getallen
  • Sector(en)
  • VVE / Jonge kind
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Vakleerkracht
Recensies