Preventie van rekenproblemen in groep 1, 2 en 3

Beschrijving

Wilt u structureel aandacht besteden aan rekenonderwijs in de onderbouw en tevens rekenproblemen zoveel mogelijk voorkomen?

U maakt kennis met de leerlijnen ‘tellen’, ‘getalbegrip’, ‘meten’ en ‘meetkunde’ voor de groepen 1 en 2 en de doorgaande lijn naar groep 3. U krijgt een beter inzicht in veel gebruikte remediërende materialen en toetsen en u leert preventieve en interactieve reken- en wiskundelessen

Uw resultaat
U bent in staat rekenonderwijs in de onderbouw een structurele plek te geven. U kent de leerlijnen rekenen en de daarbij horende preventieve en interactieve activiteiten/lessen. U kunt rekenproblemen signaleren en u weet welke ondersteuning u kunt bieden om preventief te werken.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Beginnende gecijferdheid
  • Sector(en)
  • VVE / Jonge kind
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Vakleerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies