VVE programma

Beschrijving

De kinderopvang en/of de basisschool heeft een beredeneerd aanbod in de vorm van een gedegen gekozen VVE programma. Pedagogische medewerkers van de kinderopvang of leerkrachten van de onderbouw kunnen werken met een VVE programma. Het VVE programma wordt op maat op school en in de kinderopvang toegepast. Aansluiting met voorschool/ basisschool is hierbij een belangrijk onderdeel, evenals ouderbetrokkenheid. Het aanbod is breed.

Uw resultaat
Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang of leraren van de onderbouw kunnen werken met een VVE programma. Na een volledige training zijn de deelnemers gecertificeerd.

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Groepsplannen
  • Doorlopende leerlijnen
  • Sector(en)
  • VVE / Jonge kind
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Vakleerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies