Ko Totaal (incl Puk)

Beschrijving

Een complete training voor invoering en gebruik van het Ko-totaal programma. De invoering gebeurt volgens VVE-eisen door een daartoe gecertificeerde trainer. Het programma bestaat uit: introductie, planning en organisatie, interactie stimuleren, 4 dimensies van sociale ondersteuning, doorgaande lijn en interactief voorlezen, rekenen, observeren en sociaal, communicatieve vaardigheden, differentiëren, doegericht talig begeleiden en werken met themaboeken, ouderbetrokkenheid, verdieping van rekenvaardigheden en interactie stimuleren, verder met Ko.

Ko-totaal bestaat uit de volgende onderdelen: Voor de voorschoolse educatie (0–4 jaar):

 • Uk & Puk voor baby’s, dreumessen en peuters in kinderdagverblijven
 • Puk & Ko voor peuters op peuterspeelzalen (taal, rekenen en sociaal- communicatieve vaardigheden geïntegreerd)
 • Puk & Ko thuis
 • Uk & Puk thuis.

Voor de vroegschoolse educatie (4–6 jaar):

 • Ik & Ko taal, Ik & Ko rekenen en Ik & Ko sociaal-communicatieve vaardigheden
 • Ik & Ko thuis.

Opbrengsten

Gecertificeerde medewerkers of leraren die in staat zijn met een passend programma beredeneerd thematisch aanbod te verzorgen. Eventueel kunnen deelnemers een ‘op maat ‘ traject volgen. Hiervoor behaalt men deelcertificaten.

Meer informatie
Extra informatie
 • Specialisme
 • Doorlopende leerlijnen
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Vakleerkracht
Recensies