Kinderzorg in Uitvoering KiZU

Beschrijving

OnderwijsAdvies heeft, met subsidie van het ministerie van SZW, de training ‘Kinderzorg in Uitvoering’ (KiZU) voor voorschoolse instellingen ontwikkeld. De training ‘Kinderzorg in Uitvoering’ (KiZU) is gericht op het optimaliseren van de zorgstructuur in voorschoolse instellingen. KiZU richt zich op zowel managers als op pedagogisch medewerkers. Beide groepen krijgen concrete handvatten aangereikt om, uitgaande van de eigen situatie, de zorgstructuur op een overzichtelijke en eenvoudige manier (nog) beter neer te zetten. Alle kinderen zijn en blijven in beeld. Managers en pedagogisch medewerkers hebben volledig zicht op de (extra) begeleiding aan kinderen die wordt geboden en wat daarvan het resultaat is.

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Leerlingvolgsysteem
  • Sector(en)
  • VVE / Jonge kind
  • Doelgroep(en)
  • Vakleerkracht
Recensies