Opbrengstgerichte cultuur

Beschrijving

U ervaart hoe u een opbrengstgerichte cultuur op school kunt vormgegeven, waarbij directie en teamleden op een professionele manier verantwoordelijk zijn voor het werken aan resultaten. U leert hoe u deze manier van werken kunt borgen.

U neemt kennis van de samenhang tussen: WAT u wilt met opbrengsten, kennis over opbrengsten van leerlingen, afspraken over de manier waarop leerlingegevens geanalyseerd kunnen worden en HOE aan resultaten wordt gewerkt in vorm van een opbrengstgerichte cultuur.

Uw resultaat
U weet hoe u een opbrengstgerichte houding bij uw teamleden kunt aanbrengen en welke vaardigheden hierbij horen. U weet ook wat Opbrengstgericht werken voor de leerlingen betekent. U bent bekend met intervisie, collegiale visitatie en een professionele leergemeenschap.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
  • Toetsing / Analyse
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Intern begeleider / remedial teacher
  • Schoolbestuur
Recensies