Handelingsgericht Werken met KIJK!

Beschrijving

Kijk! is een compleet en praktisch programma om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. Het biedt ondersteuning bij het ontwerpen van een ontwikkelingsgericht activitetitenaanbod. Het programma kan zowel ingezet worden voor signalering op individueel niveau als groepsniveau. In deze training wordt duidelijk hoe opbrengstgericht werken zich verhoudt tot handelingsgericht werken. het verzorgen van een beredeneerd aanbod dat past bij de onderwijsbehoefte van jonge kinderen vergt een goede kijk op de ontwikkeling van kinderen. Jonge kinderen ontwikkelen zich erg verschillend. Ieder kind van vier jaar start op de basisschool op een ander moment, met een eigen ontwikkellijn die soms even stilstaat, soms versnelt. Om goed te kunnen aansluiten bij deze ontwikkellijnen zal de leraar geregeld moeten bijstellen en afstemmen. Observeren en analyseren van de observatiegegevens zijn hierbij van groot belang.

Uw resultaat
U kent KIJK! en weet hoe u het volgsysteem KIJK! kunt gebruiken om uw leerlingen op hun eigen ontwikkellijn te stimuleren, zodat zij optimale resultaten behalen.

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Doorlopende leerlijnen
  • Handelingsgericht werken (HGW)
  • Sector(en)
  • VVE / Jonge kind
  • Doelgroep(en)
  • Vakleerkracht
Recensies