Handelingsgericht Werken voor IB-ers

Beschrijving

De IB-er vervuld een belangrijke rol bij de in- en uitvoering van HGW. Niet alleen is zij degene die bij het uitvoeren van HGW volgens de 1-zorgroute de zorg meer co├Ârdineert, maar is zij ook degene die de leerkracht bij het werk kan ondersteunen. In deze training verwerven ib-ers kennis over HGW en hun positie hierin. Daarnaast staan de vaardigheden centraal: het voeren van groepsplan- en leerlingbspreking en het begeleiden van collega.s bij het vormgeven van HGW in de praktijk. Ook is er aandacht voor de zorgstructuur op school.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Leerlingvolgsysteem
  • Handelingsgericht werken (HGW)
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies