Begaafdenbeleid op school

Prijs

Op aanvraag

Type

Adviestraject

Beschrijving

Passend onderwijs voor begaafde en intelligente leerlingen vraagt om een gestructureerde beleidsmatige aanpak.

Bij OnderwijsAdvies bestaat deze aanpak uit 2 stappen:
 1. Start met een quikscan om de uitgangssituatie te bepalen: Surplus quickscan
 2. Defineer beleid aan de hand van Dol-fijn excellent: Een plan voor het opzetten van beleid voor begaafde en intelligente leerlingen.
Dol-fijn excellent geeft vorm aan passend onderwijs
Met het plan 'Dol-fijn excellent' biedt OnderwijsAdvies een kader waarmee besturen en scholen inhoud en vorm geven aan passend onderwijs voor begaafde en intelligente leerlingen. Het plan biedt volop ruimte voor schoolspecifieke invullingen.

Opbrengsten

Het hoofdaccent ligt op preventief en pro-actief handelen, een structurele insteek door:
 • het opzetten van een eenduidig zorgsysteem dat helderheid biedt aan alle betrokkenen, in het bijzonder ook de ouders;
 • het creëren van draagvlak in de onderwijsteams en het bevorderen van de deskundigheid
 • het organiseren van een doorgaande verrijkingslijn taal en rekenen, inclusief evaluatie en beoordeling
 • werken met vast stramien voor de begeleiding van de intelligente en begaafde leerlingen

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Kwaliteitszorg beleid
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
Recensies