Somplextra

Beschrijving

Tijdens deze training kunnen u en uw leerlingen een beroep doen op de wiskundige deskundigheid van onze specialisten. E-mails van leerlingen mbt vragen over de wiskundige inhoud van Somplextra worden op werkdagen binnen 24 uur beantwoord.

Inhoud
Er is grote behoefte aan uitdagend materiaal op het gebied van rekenen/wiskunde voor begaafde leerlingen in de bovenbouw. Somplextra komt aan deze vraag tegemoet. In projecten als 'symmetrie' en 'perspectief' ontmoeten de kinderen wiskunde en kunst in onderlinge samenhang. De computer daagt hen uit er 'wiskunst' van te maken. De creativiteit van de leerlingen wordt gebruikt om de nieuwsgierigheid naar de achterliggende wiskundige wereld te prikkelen en de stap te maken naar abstracties. Misschien hebt u zelf ook vragen als u gaat werken met Somplextra. Moet u zelf goed zijn in rekenen/wiskunde om de leerling te kunnen begeleiden? Kunt u Somplextra naast de methode gebruiken? Somplextra kan worden ingezet tijdens de verrijking in de bovenbouw, maar ook in plusklassen. De cursus kent de volgende opbouw: Bijeenkomst 1: •Bepalen van de doelgroep en hun leerbehoeften. •Verkennen van de randvoorwaarden voor verrijkingsonderwijs. •Verkennen van Somplextra •De kenmerken van verrijkingsonderwijs. •Systematische begeleiding van de leerlingen •Formuleren van plan van aanpak. Bijeenkomst 2: •Evalueren van voorliggende periode. •Aandacht voor beoordeling en evaluatie met leerlingen. •Desgewenst; werken aan een leerling-portfolio

Uw resultaat
•U kent de kenmerken van verrijkingsonderwijs en de leerbehoeften van begaafde en intelligente leerlingen •U kent de mogelijkheden van Somplextra en bent in staat om de 10-15% betere rekenaars, intelligente en begaafde leerlingen te begeleiden. •U bent in staat om bij het werken met Somplextra met de leerlingen het proces te begeleiden en te evalueren en hun eindproducten te beoordelen

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Talentontwikkeling
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies