Dol-fijn excellent

Beschrijving

Steeds meer scholen willen de leerlingen met meer dan gemiddelde mogelijkheden een passende begeleiding en een aanvullend onderwijsaanbod bieden. Het Dol-fijn excellent plan biedt structuur om voor begaafde en intelligente leerlingen passend onderwijs te realiseren: adequate begeleiding en degelijk verrijkingsonderwijs. Het traject 'Dol-fijn excellent' is opgebouwd in fases. Op basis van een quickscan wordt een maatwerktraject met u samengesteld. In de school aanwezige verrijkingsmaterialen worden benut en (zonodig)aangevuld en gepland in doorgaande verrijkingslijnen bij rekenen en taal. ICT-oplossingen worden benut. Er wordt gewerkt met een meerjaren schoolbeleidsplan, waarin de resultaten worden geborgd.

Uw resultaat:
Structurele en professionele aandacht voor begaafde en intelligente leerlingen achter elke groepsdeur. Doorgaande verrijkingslijnen rekenen en taal, inclusief beoordeling en rapportage.
Mogelijkheid tot bovenschoolse dolfijn-netwerken, waar leerlingen met een coach werken aan een Persoonlijk OntwikkelPlan, maar worden begeleid door de eigen leraar.
U heeft uw doelen bepaald en vastgelegd in een meerjaren beleidsplan. Per jaar wordt een actieplan vastgesteld.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Vakleerkracht
  • Schoolleiding
  • Schoolbestuur
  • Intern begeleider / remedial teacher
  • Leerkracht
Recensies