Hoogbegaafd en een leer- of gedragsprobleem

Prijs

300

Duur

3 middagen

Punten

15 SBU

Beschrijving

In deze korte training staat de vraag centraal hoe u beter om kunt gaan met een aantal specifieke leer- en gedragsstoornissen in relatie tot hoogbegaafdheid. Aan de orde komen: dysharmonisch profiel, dyslexie, autisme en ADHD. De cursus bestaat uit een combinatie van theoretische informatie en de vertaling hiervan naar begeleidingsmogelijkheden in de klas. We verwachten een actieve bijdrage van de deelnemers.

Uw resultaat
U hebt concrete mogelijkheden om met deze leerlingen aan de slag te gaan, waardoor de leer- of gedragsproblemen afnemen en de prestaties verbeteren.

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
  • Sociale competentie
  • Gedragsproblemen
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies