Jonge kinderen activeren en uitdagen

Beschrijving

In het najaar van 2012 organiseren wij een middag waarin we twee hoofdthema’s centraal stellen: 1. VVE 2. Begaafden
Tijdens deze middag laten we u in vogelvlucht zien wat de essentie en samenhang is van beide thema’s. Hoe geef je vorm aan opbrengstgericht werken met jonge kinderen die vanuit hun ontwikkelingsfase vooral zelfontdekkend leren? Hoe zorg je ervoor dat er ruimte blijft voor de brede ontwikkeling van kinderen? Hoe signaleer, volg en begeleid je kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong? OnderwijsAdvies heeft ruime ervaring met het begeleiden van jonge kinderen én van kinderen met een bovengemiddeld intelligentieniveau. Hoe daag je begaafde leerlingen uit met veel ruimte voor eigen inbreng en ingebed in het reguliere schoolprogramma?

Opbrengsten

Uitdagende leerplannen, verrijkingsactiviteiten, opbrengstgericht werken, zomaar wat onderwerpen die deze middag aan bod kunnen komen. Interessant voor leraar en leidinggevende! Na afloop is er een informeel moment om door te praten met onze adviseurs en uw collega’s onder het genot van een drankje.

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
  • Talentontwikkeling
  • Sector(en)
  • VVE / Jonge kind
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Vakleerkracht
Recensies