Oog voor jezelf; oog voor de leerling

Beschrijving

U wilt de effectieve leertijd positief beïnvloeden door het creëren van een optimaal leerklimaat en u wilt een goede relatie met de leerlingen en deelnemers hebben. U krijgt inzicht in de effectiviteit van uw eigen handelen in relatie tot de leerling. Wat maakt u als leerkracht effectief? Hoe kunt u uw beïnvloedingsvaardigheden verhogen? Hoe houdt u oog voor de inhoudelijke kant van de lessen maar ook steeds voor de relatie met de leerling? U leert bewust uw eigen gedrag in te zetten binnen klassensituaties en de omgang met de leerling.

Uw resultaat
U weet hoe u de effectieve leertijd van uw leerlingen kunt verhogen. U hebt inzicht in het eigen handelen. U weet hoe u uw beïnvloedingsvaardigheden kunt verhogen en u kunt uw eigen gedrag bewust inzetten.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Opleiden & professionaliseren
  • Schoolontwikkeling
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Schoolleiding
  • Intern begeleider / remedial teacher
  • Leerkracht
  • Vakleerkracht
Recensies