NIO, SVL (Schoolkeuzeonderzoek)

Beschrijving

Het Schoolkeuzeonderzoek wordt ingezet teneinde een gedegen advies te kunnen geven voor het vervolgonderwijs na groep 8. De verzamelde informatie vormt een aanvulling op de gegevens van het leerlingvolgsysteem van de school.

Het schoolkeuzeonderzoek is een onderzoeksprocedure om eind groep 7 en begin groep 8 systematisch gegevens te verzamelen over sociaal-emotionele aspecten
en de capaciteiten van de leerlingen.

Met de NIO worden de capaciteiten van de leerlingen in kaart gebracht. Het gaat om aspecten als inzicht, logisch redeneren en probleemoplossende vaardigheden. Daarnaast kan met behulp van de SVL informatie worden verzameld over de sociaal-emotionele aspecten van de leerling (motivatie, welbevinden en zelfconcept).

Het onderzoek vindt groepsgewijs op school plaats en wordt deels door de eigen leerkracht (SVL) en deels door een medewerker van
OnderwijsAdvies (NIO) op school uitgevoerd.

Het traject van het Schoolkeuzeonderzoek kan worden uitgebreid met diverse onderdelen, zoals het in kaart brengen van de mening van de leerkracht over sociaal-emotionele aspecten (Piramidetechniek) en/of een nagesprek over de resultaten.

Voor meer informatie over het Schoolkeuzeonderzoek en/of de afzonderlijke onderdelen (bijvoorbeeld NIO, SVL) kunnen scholen en ouders eventueel terecht bij

Maaike van Avezaath (vanavezaath@onderwijsadvies.nl) en
Marieke van Zwienen (vanzwienen@onderwijsadvies.nl).

NB bovenstaande informatie heeft betrekking op de werkwijze in regio Zoetermeer. Op andere locaties kan de afname net iets afwijken.

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Aansluiting po-vo
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
  • Ouder / verzorger
Recensies