Moeilijke groep?

Beschrijving

Weet u soms niet meer hoe u met uw groep moet omgaan? U leert de problematiek bij een `moeilijke‘ groep herkennen zoals onrust en concentratieproblemen, sterk op elkaar reagerende leerlingen en dominant gedrag binnen een groep. U leert leerlingen zich bewust te worden van hun eigen handelen en de effecten en consequenties daarvan op “het bewegen/handelen” van de overige leerlingen.
U leert effectief te observeren en het leren toepassen van verbale- en non-verbale spiegeling van 'grensoverschrijdend' gedrag. U leert het grensoverschrijdend gedrag expliciet en bespreekbaar te maken en de consequenties van dit gedrag voor uw leerlingen en uzelf (groepsorganisatie).
U krijgt handvatten aangereikt voor non-verbale en verbale activiteiten.

Uw resultaat
U weet hoe u de rust en de concentratie bij de leerlingen kunt vergroten en u kent de tools om effectief om te gaan met 'grensoverschrijdend' gedrag. U hebt geleerd hoe u het pedagogisch klimaat binnen de groep en de consequenties van 'grensoverschrijdend' gedrag op leerlingen en uzelf bespreekbaar kunt maken.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Management
  • Opleiden & professionaliseren
  • Gedragsproblemen
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies