Kunst en Wetenschap van het Lesgeven

Beschrijving

In deze training werken we het boek "Kunst en Wetenschap van het Lesgeven" praktisch uit. We kijken zowel pedagogisch als didactisch naar uw dagelijks lesgeven. We behandelen de theorie rond didactische en pedagogische vaardigheden en passen de inzichten toe in de praktijk om vervolgens daarop te reflecteren.
Als resultaat heeft u na de training meer gereedschap om uw onderwijs goed vorm te geven en vat op pedagogische processen en kennis en vaardigheden rond opbrengstgerichte didactiek. Het leerlingenresultaat gaat omhoog.

Opbrengsten

Meer informatie
Extra informatie
  • Specialisme
  • Opleiden & professionaliseren
  • Schoolontwikkeling
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Vakleerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies