Succesbepalende factoren in een team

Type

Adviestraject

Beschrijving

Behalve het leveren van kwaliteit en het hebben van vakkennis zijn samenwerken en professionele communicatie essentiële kenmerken van een succesvol team. Maar er zijn meer factoren die het succes bepalen.

Wij bieden in de vorm van studiedagen of een scholingstraject inzicht in succesbepalende factoren voor uw team. Wij gebruiken hiervoor verschillende werkvormen, waarmee we teamontwikkeling en professionaliteit versterken. Humor, zorg en waardering voor elkaar zijn de pijlers voor prettig samenwerken. Wij bieden trajecten voor teamcoaching die een groep leraren in staat stelt een hecht team te worden.

Doelgroep
Directies en teams.

Opbrengsten

Doel
Bewust zijn van de succesfactoren en versterken van de professionele samenwerking van het team.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Noord-Holland
  • Specialisme
  • Management
  • Personeel & Organisatie
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Schoolleiding
Recensies