Protocol leesproblemen en dyslexie, groep 5-8

Beschrijving

Geschreven taal is de belangrijkste bron waarmee we kennis verwerven. Na groep 4 verschuift het accent van leren lezen naar lezend leren. Bij leerlingen met (ernstige) leesproblemen en/of dyslexie is voortzetting van de begeleiding van het leesproces in de bovenbouw noodzakelijk. Zo wordt voorkomen dat leerlingen door hun lage technisch leesniveau een achterstand opbouwen in hun algemene intellectuele ontwikkeling.

Doelgroep
Leerkrachten groep 5-8, remedial teachers, intern begeleiders en preventief ambulant begeleiders.

 

Opbrengsten

Doel
In staat zijn vorm te geven aan de meetmomenten, interventies en compenserende en dispenserende maatregelen, zoals beschreven in het ‘Protocol Leesproblemen en Dyslexie, 2011’.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Noord-Holland
  • Specialisme
  • Taal / dyslexie
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies