Protocol leesproblemen en dyslexie, groep 3-4

Beschrijving

Voor de leerkracht in groep 3 en 4 is een van de belangrijkste doelen dat zoveel mogelijk kinderen goed leren lezen. Door vroegtijdig leesproblemen (en dyslexie) te signaleren en de juiste interventies te plegen, kunnen meer leerlingen aan het einde van groep 4 de minimumdoelen halen. Door planmatig te werken, verbeteren de resultaten van uw leerlingen.

Doelgroep
Leerkrachten groep 3 en 4, remedial teachers, intern begeleiders en preventief ambulant begeleiders.

 

Opbrengsten

Doel
In staat zijn vorm te geven aan de meetmomenten, interventies en compenserende en dispenserende maatregelen, zoals beschreven in het ‘Protocol Leesproblemen en Dyslexie, 2011’.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Noord-Holland
  • Specialisme
  • Taal / dyslexie
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies