Omgaan met dyslexie

Type

Adviestraject

Beschrijving

Dyslectische leerlingen ervaren ernstige belemmeringen in de onderwijsparticipatie. Het begeleiden van deze leerlingen vraagt om een effectieve en specifieke aanpak. OBD Noordwest biedt de mogelijkheid om schoolteams te ondersteunen bij het vormgeven van succesvol onderwijs aan dyslectische leerlingen. We stemmen hierbij af op de huidige schoolsituatie en de vragen die leven in het team.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: effectief leesonderwijs in het algemeen, signaleren van lees- en spellingproblemen, de vraag wat dyslexie precies is, specifieke begeleiding gericht op de lees- en spellingproblematiek, compenserende en dispenserende maatregelen. Er wordt een aanzet gemaakt tot schoolbeleid. Hierbij houden we ook rekening met de richtlijnen van de vergoedingsregeling.

Doelgroep
Schoolteams.

 

Opbrengsten

Doel
De leerkracht stemt goed af op de onderwijsbehoeften van dyslectische leerlingen. Het team maakt een aanzet tot schoolbeleid.

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Noord-Holland
  • Specialisme
  • Taal / dyslexie
  • Sector(en)
  • PO (incl. SBO)
  • Doelgroep(en)
  • Leerkracht
  • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies