BL!NK-UIT werken met uitblinkers

Beschrijving

BL!NK-UIT is een kenniscentrum op het gebied van (hoog)begaafdheid. Het is een samenwerking tussen twee onderwijsadviesbureaus (Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland en OBD Noordwest).

(Hoog)begaafdheid gaat niet alleen om potentie, maar vooral om ‘wat je ermee doet’. Door kinderen met talent voor leren op de goede manier te begeleiden en uit te dagen, kunnen zij tot buitengewone prestaties komen.

BL!NK-UIT is gespecialiseerd in deze begeleiding en werkt op drie niveaus.
• leerlingbegeleiding
• onderwijsadvies
• professionalisering

BL!NK-UIT zet het (hoog)begaafde kind centraal en streeft naar samenwerking tussen school en ouders.
Uitgebreide informatie vindt u op www.blink-uit.nl.

Doelgroep
Leerkrachten, teams, interne begeleiders,
directie, ouders.

BL!NK-UIT voor ouders:
• Het testen van uw kind
• 
Advies en coaching bij de begeleiding van uw kind
• 
Oplossingsgerichte gesprekken met uw kind

BL!NK-UIT voor scholen:
• 
Leerlingbegeleiding: diagnostiek, HGPD/HGW/oplossingsgerichte gesprekken, advisering en consultatie
• 
Onderwijsadvies: ontwikkelen en implementeren van beleid, protocollen voor signalering en diagnostiek, begeleiding van plusgroepen/verrijkingsgoepen, voorlichting over materialen, samenstellen van groepsplannen
• 
Professionalisering: teambijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten, workshops, training

Meer informatie vindt u op onze website: www.blink-uit.nl.

Opbrengsten

Doel
Getalenteerde kinderen helpen om met trots het beste uit zichzelf te halen.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Schoolleiding
Recensies